۱۳ تیر ۱۳۹۹

ماه: اسفند 1396

گزارش مهربانی-۲۷۵۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان ۱۷ میلیون تومان برای تهیه مسکن جهت خانواده ای که خانه شان دچار آتش سوزی شده ب۱ود جمع شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

سرپناه برای خانواده ای که خانه شان سوخت+این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت این فراخوان برای تهیه سرپناه خانواده ای که یک ماه قبل خانه کوچکشان دچار آتش سوزی شده است. مددجو حدود ۲سال قبل ازدواج کرده و اکنون “یک دختر ۵ماهه” دارد و در حال حاضر با موتور کار می کند. مستاجر خانه ای کوچک و قدیمی حدود ۵۰ متر بوده اند؛ با ۳ […]

گزارش مهربانی/۲۷۰۸-۲۷۵۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۷۰۸- کمک درمانی به بیمار نیازمند ۵۰ میلیون ریال  ۲۷۰۹- کمک ودیعه مسکن به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به خانواده نیازمند ۲۷۱۰- کمک هزینه جراحی و درمان به مبلغ ۵۰ میلیون ریال […]

گزارش مهربانی-۲۷۰۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۸۶ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال برای کمک درمان بیمار مبتلا به سرطان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

درمان جوان مبتلا به سرطان لنفوم+این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت این فراخوان برای جبران هزینه های درمان جوان مبتلا به سرطان لنفوم است. بدلیل شدت بیماری بینایی یکی از چشمها را هم از دست داده است. این جوان نگهبان یک ساختمان اداری بوده که بدلیل بیماری عذر وی از محل کار خواسته می شود. مستاجر خانه ای کوچک در یکی از مناطق […]

گزارش مهربانی-۲۷۰۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای تهیه بسته ویژه نوروز ۲۷ خانواده پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات 

گزارش مهربانی-۲۷۰۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۵۵میلیون , ۸۶۵ هزار ریال برای تهیه جهیزیه عروس آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات