۱۳ تیر ۱۳۹۹

ماه: مرداد 1397

گزارش های مهربانی ۲۸۱۵-۲۸۰۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۸۰۷-کمک ضروری و فوری به مبلغ سه میلیون ریال ۲۸۰۸-کمک ضروری و فوری به مبلغ بیست میلیون ریال ۲۸۰۹-کمک هزینه درمان به مبلغ پانزده میلیون ریال ۲۸۱۰-کمک هزینه تهیه دارو به مبلغ دو […]

گزارش مهربانی-۲۸۲۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام خداقوت با لطف خدا و همت کاربران مبلغ ۶ میلیون تومان برای تهیه جهیزیه عروس آبرومند جمع شد. الحمدلله رب العالمین برای

تهیه جهیزیه عروس+این پرونده بسته شد

سلام خداقوت این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس یتیم است. پدر خانواده بیش از ده سال قبل بر اثر بیماری قلبی و ناتوانی در درمان از دنیا می رود. سرپرستی به عهده مادر خانواده که خود بیمار بوده می افتد و با کارهای مختلف در منزل و همچنین مواردی چون نگهداری بیمار و سالمند […]

گزارش های مهربانی ۲۸۰۵-۲۸۰۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۸۰۰-پرداخت هزینه درمان ضروری به مبلغ بیست میلیون ریال ۲۸۰۱-پرداخت هزینه دندان پزشکی به مبلغ سی میلیون ریال ۲۸۰۲-خرید دارو برای بیمار نیازمند به مبلغ چهار میلیون و هفتصد و شصت هزار و […]

گزارش مهربانی-۲۸۰۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۵ میلیون تومان برای تهیه جهیزیه عروس آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

جهیزیه عروس آبرومند+این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت این فراخوان برای تهیه جهیزیه عروس آبرومند است. پدر ایشان پیک موتوری بوده و از این طریق امرار معاش می کرده که متاسفانه حدود ۲ سال قبل در اثر تصادف شدید به شدت مصدوم شده و از آن تاریخ تا امروز بستری و خانه نشین است. مادر از طریق کار خدماتی و […]

گزارش مهربانی-۲۷۹۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای جراحی مادر نیازمند جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

جراحی کمر مادر ۵۰ ساله نیازمند+این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت این فراخوان برای تامین هزینه جراحی کمر یک مادر حدودا ۵۰ ساله است. همسر ایشان سالها قبل فوت کرده و یکی از فرزندان ایشان هم مبتلا به MS است. در شرایط بسیار سخت معیشتی زندگی می کنند و مدتی است که با نظرپزشکان باید تحت عمل جراحی دیسک کمر نیز قرار گیرند. […]