۹ خرداد ۱۳۹۹

نویسنده: خیریه همت

گزارش مهربانی

السلام علیک یا صاحب الزمانسلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، برای جراحی و ترخیص پدر جوان نیازمند مبلغ ۱۲ میلیون تومان جمع آوری و پرداخت شد.الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلواترسانه_مهربانی

جراحی تومور مغزی پدر جوان+این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت🔹پدر جوان خانواده سه نفره ای که کارگر است و اجاره نشین یکی از مناطق جنوب تهران با شرایط بسیار سخت زندگی می کنند، چندسالی است دچار #تومور مغزی شده، تاکنون ۲ بار تحت عمل جراحی سنگین با هزینه های سرسام آور قرار گرفته.🔹متاسفانه تومور درمان نشده و باید فورا تا دیر نشده […]

گزارش توزیع ارزاق ماه مبارک رمضان

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت گزارش توزیع ارزاق ماه مبارک رمضان به شرح زیر برای استحضار تقدیم می شود: بخش اول سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان روز جمعه ۲۹ فروردین، ۷۰۰ بسته به شرح زیر با همراهی رابطین گرامی خیریه توزیع شد:۱-ارزاق خشک۲-کیسه برنج ده کیلویی۳- دو […]

فراخوان بسته ارزاق ماه مبارک رمضان+این پرونده بسته شد

‼️ فراخوان مهربانی برای تهیه بسته #ارزاق ماه مبارک رمضان مهلت: چهارشنبه ۲۷ فروردین ✅بسم الله🏧💳 : ۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹💻پرداخت آنلاین:www.hemmat110.com/payment-new #صدقه رسانه_مهربانی باشید لطفا #یک_خانواده_هستیم 🆔 @hemmat110

گزارش مهربانی کمپین نون برسون

گزارش مهربانی السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، ۱۸ میلیون تومان برای کمپین #نون_برسون جمع شد.گزارش مشروح اقدام متعاقبا تقدیم خواهد شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

کمپین نون برسون + بسته شد

کمپین #نون_برسون برای توزیع نان صلواتی در مناطق کمتر برخوردار مهلت: ۵شنبه ۱۴ فروردین بسم الله۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹USSD:7805588#

گزارش مهربانی

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، ۵ میلیون و ۷۵۴ هزار تومان برای هزینه درمان و ترخیص بیمار آبرومند معرفی شده پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

شوق مهربانی شعبانیه

روزگارتون دور از بلا با لطف خدای بزرگ و همت شما ۲۹ راس گوسفند برای صدقه اول ماه شعبان #قربانی و ویژه نیازمندان تهیه، بسته بندی و با همت رابطین گرامی توزیع شد.خدایا شکرت

فراخوان هزینه ترخیص مادر نیازمند + این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت؛ اعیادتون مبارکمادر ۷۰ ساله که همسر ایشان بیش از ده سال قبل مرحوم شده و ۴ فرزند دارد بدلیل بیماری بستری شده و پس از دو هفته باید ترخیص شود.هزینه ترخیص ایشان ۵ میلیون و ۷۵۴ هزار تومان است. بسم الله USSD:7805588#

گزارش مهربانی

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای هزینه درمان بیمار آبرومند معرفی شده پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات