۱۸ آذر ۱۴۰۰

نویسنده: خیریه همت

گزارش مهربانی ۳۴۳۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه های درمان بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ نه میلیون و دویست هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

هزینه های درمان پدر بیمار + این پرونده بسته شد

🔹پدر دارای ۲فرزند که راننده تاکسی است بدلیل ابتلا به کرونا، علاوه بر عدم کار و خانه نشینی مجبور به پرداخت هزینه های درمان به مبلغ ۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان شده که با استقراض تامین شده.🔻محبت کنید برای جبران این‌‌ هزینه ها ✅بسم الله🏧💳 : ۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ ‏🎯 USSD:*780*5588# ‏🏦 IR320700001000225281250002

گزارش مهربانی ۳۴۳۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه های درمان کودک سه ساله نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ دوازده میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

هزینه های درمان کودک۳ساله +این پرونده بسته شد

هزینه های درمان کودک۳ساله 🔹کودک ۳ساله ای مدتی قبل به همراه پدرش با موتورسیکلت تصادف و دست ایشان بشدت آسیب میبیند.🔹پدر برای هزینه های جراحی و درمان موتور را فروخته و استقراض هم می کند.🔻همت کنید برای پرداخت ۱۲میلیون تومان کمک هزینه درمان ایشان ✅بسم الله🏧💳 : ۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ ‏🎯 USSD:*780*5588# ‏🏦 IR320700001000225281250002

گزارش مهربانی ۳۴۳۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک ودیعه مسکن مادر نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ شش میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

کمک ودیعه مسکن مادر آبرومند + این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت🔻مادری۴۳ساله که با پسرش زندگی میکند برای اضافه ودیعه مسکن استیجاری خود در یکی از مناطق حاشیه ای تهران نیازمند ۶ میلیون تومان مساعدت است. 🔹همت کنید ✅بسم الله🏧💳 : ۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ ‏🎯 USSD:7805588# ‏🏦 IR320700001000225281250002

گزارش مهربانی ۳۴۳۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای آزادی پدر زندانی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ هفت میلیون و هفتصدهزار تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

فراخوان آزادی زندانی + این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت🔻پدری دارای ۲فرزند و مستاجر بدلیل ۷میلیون و ۷۰۰هزار تومان ماههاست زندانی است🔹همت کنید ✅بسم الله🏧💳 : ۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ ‏🎯 USSD:*780*5588# ‏🏦 IR320700001000225281250002

گزارش مهربانی ۳۴۳۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز کمک هزینه تهیه پروتز بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ پنج میلیون و هشت صدهزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

هزینه تهیه پروتز پای پدر ۳۵ساله +این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت🔹پدر ۳۵ساله دارای ۲فرزند برای تهیه پروتز پای خود که از زیر زانو قطع شده نیازمند حمایت است.🔹مستاجر و مخارج زندگی از کار همسر ایشان در منازل تامین می شود.🔻هزینه تهیه پروتز ۵ میلیون و ۸۰۰هزار تومان است. ✅بسم الله🏧💳 : ۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ ‏🎯 USSD:7805588# ‏🏦 IR320700001000225281250002

رسالتملتمسکنپاسارگاد

شماره کارت:
5041-7210-6280-6279
شماره مشتری:
-
شماره شبا:
IR47070032700225271250003

شماره کارت:
-
شماره حساب:
4436044904
شماره شبا:
IR070120000000004436044904

شماره کارت:
6280-2314-2597-2709
شماره حساب:
14005119004
شماره شبا:
IR320140040000014005119004

شماره کارت:
-
شماره حساب:
11101101
شماره شبا:
IR580570027311011110110001

بانک مسکن

بانک ملت

بانک رسالت

بانک پاسارگاد

از همراهی و همت شما سپاسگزاریم.