کمک آنلاین خیریه همت

کمک آنلاین بوسیله تمام کارت های عضو شبکه شتاب

فرم زیر را تکمیل نمایید

درگاه مورد نظر را انتخاب نمایید

توجه : تمامی کارت های عضو شبکه شتاب از طریق این دو درگاه قادر به کمک آنلاین میباشند

  • pasargad

در صورت انتقال وجه از عابر بانك، از شماره كارت ذيل استفاده نماييد. متشكريم