۲۵ فروردین ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۱۶۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، برای خرید چرخ خیاطی خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود، ۲میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه آبرومندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۶۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای هزینه های درمان مادر مبتلا به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۶۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، برای تهیه داروی بیمار مبتلا به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بود، ۳میلیون و ۸۲۸ هزار و ۷۶۰ تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش ارزاق ماه مبارک رمضان – بخش سوم

🎥 ببینید سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و مشارکت عزیزان “عصر جدید ؛ عصر همدلی” بخش سوم ارزاق ماه مبارک رمضان به تعداد ۱۳۰۰ بسته دیگر با همراهی رابطین گرامی خیریه توزیع شد. الحمدلله رب العالمین

گزارش ارزاق ماه مبارک رمضان – بخش دوم

🎥 ببینید سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان روز سه شنبه ۲اردیبهشت بخش دوم ارزاق ماه مبارک رمضان به اندازه ۲۲۴ بسته به شرح زیر با همراهی رابطین گرامی خیریه تهیه و توزیع شد:۱-ارزاق خشک(۳۶میلیون و ۱۵۰ هزار تومان)۲-کیسه برنج ده کیلویی(۴۵میلیون و ۹۱۲ هزار تومان)۳-چای کاپیتان توسط این برند اهدا […]

گزارش ارزاق ماه مبارک رمضان – بخش اول

🎥 ببینید سلامروزگارتون دور از بلابا لطف خدای بزرگ و همت شما ۷۰۰ بسته ارزاق ویژه نیازمندان در ماه مبارک رمضان تهیه، بسته بندی و با همت رابطین گرامی توزیع شد.🔻خدایا شکرت

گزارش مهربانی/صدقه اول ماه مبارک رمضان

سلام و خداقوت السلام علیک یا صاحب الزمان با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان ۲۵ راس گوسفند به مبلغ ۶۹ میلیون و ۵۵۴ هزار تومان به عنوان صدقه اول ماه مبارک رمضان قربانی و بین نیازمندان توزیع شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی و رفع بلا از دنیا صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۵۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، برای ترخیص پدر نوزاد بیمار مبلغ ۳میلیون تومان جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۵۷

السلام علیک یا صاحب الزمانسلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، برای جراحی و ترخیص پدر جوان نیازمند مبلغ ۱۲ میلیون تومان جمع آوری و پرداخت شد.الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلواترسانه_مهربانی

گزارشهای مهربانی ۳۱۶۰،۳۱۵۵،۳۱۵۶،۳۱۵۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۱۵۵-کمک هزینه مسکن به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال ۳۱۵۶-کمک ضروری و فوری به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال ۳۱۵۹-قربانی ۲۶ راس گوسفند و توزیع بسته های گوشت در مناطق محروم جمعا به مبلغ […]