۲۵ تیر ۱۳۹۹

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۰۳۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ده میلیون تومان برای کمک هزینه درمان پدر آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۰۲۹

سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان همزمان با عید سعید قربان امسال؛  ۸ راس گوسفند با وزن ۴۱۸.۵ کیلوگرم جمعا به مبلغ ۱۸ میلیون ۸۳۲ هزار و پانصد تومان خریداری، قربانی، بسته بندی و توزیع شد. ٩۵٠ هزار تومان هم بابت قصابی وخردکردن، تهیه ظروف و کیسه نایلون هزینه شد. […]

گزارش مهربانی ۳۰۲۸-۳۰۲۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۰۲۲-پرداخت هزینه های درمان مادر نیازمند به مبلغ ۱۴۵۴۰۰۰۰ ریال ۳۰۲۳-پرداخت کمک هزینه جراحی فرد نیازمند در بیمارستان ولیعصر به مبلغ ۳۰ میلیون ریال  ۳۰۲۴- کمک ضروری به خانواده آبرودار به مبلغ […]

گزارش مهربانی ۳۰۲۱

السلام علیک یا اباجعفر یا محمد بن علی الباقر سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای کمک ضروری به خانواده ای آبرومند که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و اهدا شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی ازهمه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۰۲۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۴میلیون تومان کمک درمانی و ضروری برای مددجویی که گزارش ایشان منتشر شده بود هدیه شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات #رسانه_مهربانی #یک_خانواده_هستیم

گزارش مهربانی ۳۰۱۹-۳۰۱۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۰۱۷-پرداخت کمک هزینه مسکن فرد آبرودار به مبلغ ۱۰ میلیون ریال ۳۰۱۸-پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون ریال جهت امور کاردرمانی بیمار نیازمند ۳۰۱۹-پرداخت مبلغ ۴۴۲۶۰۰۰ ریال جهت درمان مادر بیمار و نیازمند   […]

گزارش مهربانی ۳۰۱۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و شما مهربانان مبلغ ۲۰میلیون تومان برای کمک ضروری به خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و اهدا شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۰۱۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان داروی بیمار مبتلا به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۵۲ میلیون ریال خریداری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۰۱۴-۳۰۱۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۰۱۰-پرداخت هزینه های دندان پزشکی بیمار مددجو به مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰ ریال ۳۰۱۱-تهیه یک دستگاه یخچال به عنوان کمک جهیزیه برای نوعروس نیازمند به مبلغ ۳۹۵۰۰۰۰۰ ریال ۳۰۱۲-کمک ضروری و پرداخت حق بیمه […]

گزارش مهربانی ۳۰۰۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان آمپول بیمار سرطانی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۵۴ میلیون و ۱۴۲ هزار ریال خریداری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات