۱۸ آذر ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش عملكرد-1

با لطف خدا و كمك دوستان مبلغ 370 هزار تومان بعنوان كمك هزينه خريد يك دستگاه يخچال براي جهيزيه يك خانواده نيازمند جمع آوري و اهدا شد.

رسالتملتمسکنپاسارگاد

شماره کارت:
5041-7210-6280-6279
شماره مشتری:
-
شماره شبا:
IR47070032700225271250003

شماره کارت:
-
شماره حساب:
4436044904
شماره شبا:
IR070120000000004436044904

شماره کارت:
6280-2314-2597-2709
شماره حساب:
14005119004
شماره شبا:
IR320140040000014005119004

شماره کارت:
-
شماره حساب:
11101101
شماره شبا:
IR580570027311011110110001

بانک مسکن

بانک ملت

بانک رسالت

بانک پاسارگاد

از همراهی و همت شما سپاسگزاریم.