۲ بهمن ۱۳۹۹

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی-۲۶۹۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای کمک ضروری به خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی-۲۶۹۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت یک جهیزیه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به عروس نیازمند اهدا شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی-۲۶۹۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان ۵۰ میلیون ریال برای تهیه جهیزیه عروس آبرومند جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی-۲۶۹۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای کمک هزینه تهیه مسکن سه خواهر یتیم جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی/۲۶۸۸-۲۶۸۹

السلام علیک با صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان هزینه داروی ۲ بیمار نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. ۲۶۸۸-تهیه دارو بیمار نیازمند به مبلغ ۴۰ میلیون و ۷۸۳ هزار ریال ۲۶۸۹- تهیه داروی بیمار نیازمند به مبلغ ۲۸ میلیون ریال  داروخانه هلال احمر الحمدلله […]

گزارش مهربانی/۲۶۸۵-۲۶۸۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان ۵۰ میلیون ریال برای تهیه جهیزیه عروس آبرومند جمع آوری شد. با توجه به عبور کمکها از سقف مورد نیاز، جهیزیه دیگری هم به یکی از افراد در انتظار فراخوان اهدا خواهد شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه […]

گزارش مهربانی/۲۶۸۰-۲۶۸۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۶۸۰- ۱ میلیون و ۵۴۵ هزار ریال تهیه داروی بیمار نیازمند ۲۶۸۱- ۱ میلیون و ۳۶۷ هزار ریال  تهیه داروی بیمار نیازمند ۲۶۸۲- کمک تهیه جهیزیه  عروس نیازمند به مبلغ ۳۳ میلیون […]

گزارش مهربانی-۲۶۷۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام خداقوت با لطف خدا و همت شما ۳میلیون و ۵۰۰هزار تومان برای پرداخت هزینه تست ژنتیک بیمار ۱۳ ساله جمع شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی/۲۶۷۵-۲۶۷۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۶۷۵- ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای تهیه داروی ۷ بیمار نیازمند ۲۶۷۶- ده میلیون ریال اکمک ضروری به خانواده نیازمند ۲۶۷۷- پرداخت کمکهای ضروری ماهیانه به هشت خانواده نیازمند به […]

گزارش مهربانی-۲۶۷۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام خداقوت با لطف خدا و همت کاربران گرامی ۹ میلیون تومان برای هزینه های ضروری خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات