۲۵ فروردین ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی-۲۷۰۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای تهیه جهیزیه عروس آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی/۲۶۹۸-۲۷۰۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۶۹۸- پرداخت کمک ضروری به هشت خانواده نیازمند به مبلغ یازده میلیون ریال  ۲۶۹۹- پرداخت کمک ضروری به هشت خانواده نیازمند به مبلغ یازده میلیون ریال ۲۷۰۰-هدیه جهیزیه به عروس آبرومند به […]

گزارش مهربانی-۲۶۹۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۱۴۰ میلیون ریال برای کمک درمان مادر مبتلا به بیماری تنفسی جمع شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی-۲۶۹۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت هزینه داروی بیمار سرطانی به مبلغ  ۱۱ میلیون و ۱۸۰هزار ریال پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی-۲۶۹۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۴۸ میلیون ریال برای تهیه هزینه ترخیص بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود  جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی-۲۶۹۴

السلام علیک یا زینب الکبری سلام خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان و همزمان با میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها مبلغ  ۵۰ میلیون ریال برای تهیه جهیزیه عروس آبرومند جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی-۲۶۹۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای کمک ضروری به خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی-۲۶۹۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت یک جهیزیه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به عروس نیازمند اهدا شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی-۲۶۹۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان ۵۰ میلیون ریال برای تهیه جهیزیه عروس آبرومند جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی-۲۶۹۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای کمک هزینه تهیه مسکن سه خواهر یتیم جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات