۱۸ آذر ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۴۲۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان کمک هزینه خرید دستگاه همو دیالیز جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۱۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز کمک هزینه درمان به دختر جوان بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ دوازده میلیون و ۹۰۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۲۰

🔻گزارش مهربانی سلام و خداقوت 🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان به مناسبت ایام عید سعید قربان، ۴۴ راس گوسفند با وزن ۱۶۶۳ کیلوگرم جمعا به مبلغ ۱۰۱ میلیون و ۳۹۰هزار و ۶۰۰ تومان خریداری و قربانی شد. الحمدلله رب العالمین #رسانهمهربانی #یکخانواده_هستیم

گزارش مهربانی ۳۴۰۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز کمک هزینه ضروری و درمان به خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ پنج میلیون و ۳۱۷هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۱۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ هفت میلیون تومان از هزینه های ترخیص پدر بیمار نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۱۳ و ۳۴۱۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان جهیزیه دو عروس آبرومند به مبلغ ۱۶ میلیون و ۵۱۷هزار و یکصد تومان تکمیل شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۰۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ هشت میلیون تومان برای کمک هزینه های درمان دختر جوانی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۰۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۱۳ میلیون تومان برای پرداخت هزینه خرید سمعک کودک معلول که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۰۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان هزینه های درمان ده بیمار نیازمند به مبلغ ۱۳ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی۳۴۰۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز مبلغ ده میلیون تومان برای کمک مسکن و سرپناه برای خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

رسالتملتمسکنپاسارگاد

شماره کارت:
5041-7210-6280-6279
شماره مشتری:
-
شماره شبا:
IR47070032700225271250003

شماره کارت:
-
شماره حساب:
4436044904
شماره شبا:
IR070120000000004436044904

شماره کارت:
6280-2314-2597-2709
شماره حساب:
14005119004
شماره شبا:
IR320140040000014005119004

شماره کارت:
-
شماره حساب:
11101101
شماره شبا:
IR580570027311011110110001

بانک مسکن

بانک ملت

بانک رسالت

بانک پاسارگاد

از همراهی و همت شما سپاسگزاریم.