۲۷ مرداد ۱۴۰۱

فراخوان براي جوان سرطاني+اين پرونده بسته شد

امام رضا علیه السلام :
هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

سلام و خداقوت

اگر از دوستان و اشنايان قديمي كسي امروز م.ح را ببيند بعيد است بشناسد چون همه موهاي سر و صورتش ريخته و بدنش به شدت ضعيف و نحيف شده.

او جواني 26ساله است كه در مقطع ارشد يكي از زيرشاخه هاي رشته مديريت مشغول تحصيل بوده و تا همين 6 ماه پيش با سر و روي آراسته و با وقار فعاليت هاي روزانه خود را با نشاط مخصوص خود دنبال مي كرد و شايد اصلا كسي فكر نمي كرد كه خبرهاي بدي به زودي او و خانواده اش را شوكه مي كنند.

شش ماه قبل در ناحيه پا احساس درد شديد مي كند. بعد از مراجعه به چند پزشك متخصص معلوم مي شود كه توموري در پايش وجود دارد.

بعد از نمونه برداري تومور در بيمارستان شفاي تهران معلوم مي شود كه اين تومور از نوع بدخيم مهاجم است و آن چيزي كه مدتي است منشأ دردهاي اوست، سرطان استخوان است.

به تجويز پزشكان 6 جلسه شيمي درماني در دستور كار قرار مي گيرد.

پس از انجام 4جلسه شيمي درماني و انجام سي تي اسكن و ام.آر.آي متاسفانه معلوم مي شود كه تومور بخشي از استخوان را خورده و به آن آسيب زده است به همين دليل بايد فورا جراحي شده و پروتز مخصوص جايگزين قسمت آسيب ديده شود.

آنچه كمر اين جوان و خانواده اش را شكسته است هزينه هاي ادامه درمان است.

هزينه تهيه پروتز: حدود 24 ميليون تومان با احتساب بيمه تامين اجتماعي كه اين رقم بدون بيمه حدود 35 ميليون تومان است.

هزينه هاي جراحي در دو بيمارستاني كه در تهران امكانات انجام اين جراحي را دارند حدود 10-15ميليون تومان برآورد شده است.

و اينها جز چند جلسه شيمي درماني و داروهايي است كه بايد بعد از جراحي مصرف شود كه برآورد دقيقي از آن وجود ندارد.

آنها در خانه اي رهني زندگي مي كنند؛ پدر بازنشسته اين هفته خودروي پرايد خانواده را مي فروشد؛ مادر هم 2فيش عمره را كه مدتي قبل از محل پس اندازهايش ثبت نام كرده مي فروشد و خود او هم پس اندازي 10-12ميليوني اش را كه براي ازدواج كنار گذاشته بود به ميان آورده اما هنوز مبلغ زيادي از هزينه هاي اين مرحله حساس از درمان باقي است.

ميخواهيم حداقل 10 ميليون تومان از هزينه درمان اين عزيز را به او هديه كنيم تا نوري باشد در دل باصفا و چشمان پر از اشكش.

همت كنيد براي اين جوان كه هنوز به فضل الهي اميدوار است .

تذکر مهم:

مبلغ مورد نياز براي اين عزيز بزرگوار جمع آوري شد.

لذا در صورت واريز كمك، در موارد خیر بعدی صرف خواهد شد.

لينك:

جهان

فردا

رجا

مشرق

اقتصاد ايران آنللاين

شفاف

تعامل

عصرايران

پارسينه

جوان

نیمروز

ریال

حدید

الف

عرش

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.