مرهم سوختگی بیمار نیازمند+اين پرونده بسته شد

خانم ن. د با 7فرزند و همسر بیمار و ازکار افتاده، از جنگ زدگان اهل ایلام هستند که درحال حاضر درمنزلی فرسوده درمنطقه جوانمردقصاب تهران ساکنند که مهلت اجاره آن هم تمام شده است.

دختر بزرگ شان محرم پارسال  دچارسوختگی درجه یک درناحیه سینه تا ران شده است.

قسمتی از پاها هنوز متورم و عفونی است و برای مداوا از پمادی استفاده می کند که هفته ای 100هزارتومان هزینه تهیه آن است.

جهت جلوگیری از گوشت اضافه نیازمند به نوعی پوشش مخصوص است که هزینه آن فوق العاده سنگین است.

مادرخانواده هم درناحیه سرو سینه توموردارد که دائما به دکتر مراجعه می کند وبا توجه به هزینه درمان بالانیمه کاره رها می کند.

پسرکوچک این خانه اما از نظر هوشی فوق العاده است اما بدلیل بیماری ستون فقرات و ساق پا و نپرداختن شهریه مدرسه مشکلات فراوانی برایش ایجاد شده است.

همت کنید بتوانیم کمک کنیم به درمان مادر و دختر و فرزندش.

سقف حداقلی برای این پرونده5میلیون تومان است.

تذکر مهم:

در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد.

 

shafaflogo

nimrouzlogo

alborzlogo

kargarnewslogo

mashreghlogo

zigillogo

taamollogo

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.