۲۷ مرداد ۱۴۰۱

تهیه جهیزیه عروس یتیم+این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت

این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس یتیم است.

خانم ح.ا ۱۹ ساله در سال ۸۷ پدر خود که کارگر ساده نانوایی بوده اند را بر اثر ایست قلبی از دست می دهد.

از همان تاریخ سرپرستی ایشان وسه خواهر وبرادر کوچکتر به عهده مادرشان است.

با توجه به شرایط نامناسب مالی پدر قبل وبعد از فوت خانواده چند سالی را در یکی از شهرستانها با کمک اقوام زندگی کرده اند ولی از شش ماه گذشته به ناچار در منزل یکی از عموها در قلعه حسن خان تهران سکونت گزیده اند که البته خود عمو نیز مستاجر می باشد.

عروس خانم از ۸ ماه پیش به عقد یک جوان دانشجو درامده ودر حال حاضر به اتفاق مادر خود در یک گارگاه تولیدی به صورت موقت کار می کنند تا بتوانند منزلی هر چند کوچک در حد سرپناه برای خانواده ۵ نفره خود تامین نمایند.

همین مسئله باعث شده تا مادر توان تهیه جهیزیه هر چند مختصر را برای دختر خود نداشته باشد در صورت تهیه جهیزیه انشاالله به زودی مقدمات عروسی فراهم می شود.

همت کنید

تذکر مهم

درصورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.