گزارش مهربانی ۳۵۵۹ تا ۳۵۷۵

السلام علیک یا صاحب الزمان

سلام و خداقوت

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:


۳۵۵۹ -برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند ۱ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۶۰-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۶۱-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد نیازمند ۸ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۶۲-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند ۲ میلیون و ۹۸ هزار و ۹۰۰ تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۶۵-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند ۱ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۶۶-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد نیازمند ۴ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۶۸-برای پرداخت هزینه های ضروری فرد نیازمند ۲ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۶۹-برای پرداخت کمک هزینه های ضروری فرد نیازمند۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۷۰-برای پرداخت کمک هزینه های ضروری فرد نیازمند ۳ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۷۳-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد نیازمند ۹۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۷۴-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد نیازمند ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۷۵-برای پرداخت کمک هزینه های ضروری فرد نیازمند۷ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *