کمک آنلاین بوسیله تمام کارت های عضو شبکه شتاب

فرم زیر را تکمیل نمایید


درگاه مورد نظر را انتخاب نمایید

توجه : تمامی کارت های عضو شبکه شتاب از طریق این دو درگاه قادر به کمک آنلاین میباشند


در صورت انتقال وجه از عابر بانك، از شماره كارت ذيل استفاده نماييد. متشكريم

کمک آنلاین خیریه همت