دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۴۶۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه مادر بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۵۴ تا ۳۴۶۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۴۵۴-برای پرداخت هزینه های کمک درمان۲ میلیون ۵۷۶ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۴۵۵-برای پرداخت هزینه های ضروری فرد نیازمند  ۱ میلیون   ۵۰۸ هزارتومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۴۵۶-برای پرداخت هزینه های […]

گزارش مهربانی ۳۴۶۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه پروتز بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۶۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه درمان بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۶۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه درمان پدر بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۷ میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۵۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه درمان بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۵۰ میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۴۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه جراحی قلب پدر بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۱۴ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۹۸۴  تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۳۴ تا ۳۴۵۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۴۳۴-برای پرداخت هزینه های کمک ضروری ۴ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۴۴۰-برای پرداخت هزینه های کمک درمان۳ میلیون و ۳۹۷هزار و ۵۰۰ تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۴۴۴-برای پرداخت هزینه های […]

گزارش مهربانی ۳۴۴۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک درمانی به مادر بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ سه میلیون و ۳۱۳هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۴۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک درمانی به بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ده میلیون و ۸۰۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات