۵ خرداد ۱۳۹۹
  • صفحه خانگی
  • >
  • حديث
  • >
  • امام صادق علیه السلام: خدابندگانی داردکه مردم در نیازهای خودبه آنهاپناه میبرند؛ آنان قیامت درامنیت هستند