دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۴۸۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت بخشی از هزینه های درمان پدر مبتلا به سرطان نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۵.۵میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۷۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک ضروری برای زندان نرفتن پدر نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۳۰میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۸۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه پدر بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۳۰میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۷۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه مادر بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۷۰ تا ۳۴۷۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۴۷۰-برای پرداخت هزینه های درمانی ۱ میلیون ۶۵۸ هزار  تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۴۷۱- برای پرداخت هزینه های درمانی۲ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۴۷۲-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد […]

گزارش مهربانی ۳۴۷۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه پدر بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۶۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه مادر بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۵۴ تا ۳۴۶۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۴۵۴-برای پرداخت هزینه های کمک درمان۲ میلیون ۵۷۶ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۴۵۵-برای پرداخت هزینه های ضروری فرد نیازمند  ۱ میلیون   ۵۰۸ هزارتومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۴۵۶-برای پرداخت هزینه های […]

گزارش مهربانی ۳۴۶۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه پروتز بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۶۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه درمان بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

رسالتملتمسکنپاسارگاد

شماره کارت:
5041-7210-6280-6279
شماره مشتری:
-
شماره شبا:
IR47070032700225271250003

شماره کارت:
-
شماره حساب:
4436044904
شماره شبا:
IR070120000000004436044904

شماره کارت:
6280-2314-2597-2709
شماره حساب:
14005119004
شماره شبا:
IR320140040000014005119004

شماره کارت:
-
شماره حساب:
11101101
شماره شبا:
IR580570027311011110110001

بانک مسکن

بانک ملت

بانک رسالت

بانک پاسارگاد

از همراهی و همت شما سپاسگزاریم.