۴ مرداد ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۴۱۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز کمک هزینه درمان به دختر جوان بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ دوازده میلیون و ۹۰۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۲۰

🔻گزارش مهربانی سلام و خداقوت 🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان به مناسبت ایام عید سعید قربان، ۴۴ راس گوسفند با وزن ۱۶۶۳ کیلوگرم جمعا به مبلغ ۱۰۱ میلیون و ۳۹۰هزار و ۶۰۰ تومان خریداری و قربانی شد. الحمدلله رب العالمین #رسانهمهربانی #یکخانواده_هستیم

گزارش مهربانی ۳۴۰۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز کمک هزینه ضروری و درمان به خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ پنج میلیون و ۳۱۷هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۱۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ هفت میلیون تومان از هزینه های ترخیص پدر بیمار نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۱۳ و ۳۴۱۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان جهیزیه دو عروس آبرومند به مبلغ ۱۶ میلیون و ۵۱۷هزار و یکصد تومان تکمیل شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۰۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ هشت میلیون تومان برای کمک هزینه های درمان دختر جوانی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۰۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۱۳ میلیون تومان برای پرداخت هزینه خرید سمعک کودک معلول که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۰۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان هزینه های درمان ده بیمار نیازمند به مبلغ ۱۳ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی۳۴۰۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز مبلغ ده میلیون تومان برای کمک مسکن و سرپناه برای خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۰۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۸ میلیون تومان برای کمک هزینه تمهید سرپناه برای خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات