دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۲۸۳

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های درمان و ترخیص جوان نیازمند ۶۰میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۸۲

سلام و خدا قوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های جراحی جوان نیازمند مبلغ ۴۰ میلیون تومان جمع آوری و پرداخت شد. الحمد لله رب العالمینبرای شفای همه بیاران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۸۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های درمان پدر قطع نخاعی نیازمند ۱۴میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۷۲

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای کمک ضروری به خانواده نیازمند ۲۰میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۷۱

گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای هزینه های زایمان مادری نیازمند ۵میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۷۰

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر ۱۰ تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند خریداری شد که ۲۰میلیون تومان آن با مشارکت همراهان خیریه همت تامین و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای موفقیت همه دانش‌آموزان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۶۹

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر ۴میلیون تومان کمک هزینه تکمیل وجه مسکن مهر پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۶۸

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر ۴میلیون و۱۰۰هزار تومان کمک هزینه درمان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۶۰

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر داروی پدر مبتلا به سرطان به قیمت ۱۸میلیون تومان خریداری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات