۱۴ اسفند ۱۳۹۹

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی

😊مردم به عشق علی برای آزادی پدران‌ زندانی گل کاشتند 🔹در ایام میلاد با سعادت امیرالمومنین حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام پویش «به عشق علی؛ برای پدر» با مشارکت هزاران ایرانی برگزار و مبلغ یک میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون تومان برای آزادی پدران زندانی جرائم مالی جمع آوری شد. 🔹مرحله اول این […]

گزارش مهربانی

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، داروی پدر مبتلا به سرطان به مبلغ ۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان خریداری و اهدا شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۳۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای جراحی پسر بچه ده ساله‌ای که گزارش ایشان منتشر شده بود ۱۰میلیون تومان جمع و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی

گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای تکمیل و ترمیم خانه نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود ۱۸میلیون تومان جمع شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۲۹ – ۳۳۳۲ – ۳۳۳۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۳۲۹-برای خرید تبلت برای دانش آموزنیازمند ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۳۳۲-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۳۳۳-برای پرداخت هزینه های […]

گزارش مهربانی ۳۳۳۱

با لطف خدا و همت شما ۵۰میلیون تومان برای قربانی ماه جمادی الثانی جمع آوری شدقربانی ها اولین فرصت انجام و پس از پایان گزارش جمع بندی به استحضار کاربران عزیز خواهد رسید الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه آبرومندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۱۸ – ۳۳۲۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۳۱۸-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۳ میلیون ۳۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۳۱۹-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۸۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۳۲۰-برای پرداخت هزینه های معیشتی […]

گزارش مهربانی ۳۳۲۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای انجام آزمایش ۲فرزند پدر مبتلا به سرطان ۲میلیون تومان جمع شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۲۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر ۲ تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند به مبلغ ۷ میلیون و ۳۰۰هزار تومان خریداری و هدیه شد. الحمدلله رب العالمینبرای موفقیت همه دانش‌آموزان صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۲۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، ۱۱۰ میلیون تومان برای هزینه‌های درمان جوان مبتلا به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بود منتشر شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات