گزارش مهربانی/۲۲۷۹-۲۳۱۸

السلام علیک یا صاحب الزمان

سلام و خداقوت

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت مواردی که در یک ماه گذشته بدون انجام فراخوان انجام شده است جهت استحضار اعلام می گردد:

۲۲۷۹-  ۱۲ میلیون و ۲۳ هزار و ۲۰۰ ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۲۸۰- ۷ میلیون و ۲۱۴ هزار و ۲۰۰ ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۲۸۱- ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمک ضروری به ۷ خانواده نیازمند

۲۲۸۲- ۲۰ میلیون ریال کمک هزینه ازدواج فرد آبرومند

۲۲۸۳- ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال هزینه درمان بیمار نیازمند

۲۲۸۴- ۱۵میلیون ریال کمک ضروری به فرد ابرومند

۲۲۸۵- ۳۰میلیون ریال کمک ضروری برای وسایل زندگی فرد آبرومند

۲۲۸۶- ۳۰میلیون ریال کمک ضروری برای وسایل زندگی فرد آبرومند

۲۲۸۷- ۱۵میلیون ریال تهیه پماد سوختگی کودک بیمار نیازمند

۲۲۸۸- ۹میلیون و ۳۱۶هزار و ۳۳۵ ریال هزینه ترخیص بیمار نیازمند از بیمارستان قلب

۲۲۸۹- ۱۵میلیون ریال کمک هزینه ضروری فرد آبرومند بیمار

۲۲۹۰- ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۲۹۱- ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۲۹۲ – ۱۹ میلیون و ۶۷۴ هزار ریال هزینه ترخیص کودک بیمار نیازمند

۲۲۹۳- ۵۵ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال کمک هزینه درمان بیمار نیازمند

۲۲۹۴- ۲۰ میلیون ریال کمک ضروری به خانواده نیازمند

۲۲۹۵- ۲۰ میلیون ریال کمک ضروری به خانواده نیازمند

۲۲۹۶- ۹ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال تهیه تجهیزات پزشکی بیمار نیازمند

۲۲۹۷- ۶ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۸۸۶ ریال پرداخت هزینه های درمانی بیمار نیازمند

۲۲۹۸- ۱۳میلیون و ۸۱۰ هزار و ۲۰۰ ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۲۹۹- ۹میلیون و ۱۱۰ هزار ریال پرداخت هزینه های درمان بیمار نیازمند

۲۳۰۰- ۱۳ میلیون و ۴۷۳ هزار ریال پرداخت هزینه های درمانی بیمار نیازمند

۲۳۰۱- ۲۸میلیون ریال پرداخت کمک ضروری به خانواده نیازمند

۲۳۰۲- ۷میلیون و ۲۱۴ هزار و ۲۰۰ ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۳۰۳- ۳میلیون و ۹۷۰ هزار ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۳۰۴- ماهیانه های ضروری به هفت خانواده  به مبلغ  ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال

۲۳۰۵- ۱۰میلیون ریال کمک ضروری تحصیلی فرد نیازمند

۲۳۰۶- ۵میلیون و ۴۵۰هزار ریال پرداخت هزینه های درمانی بیمار نیازمند

۲۳۰۷- ۳۰ میلیون ریال کمک هزینه تهیه مسکن فرد نیازمند

۲۳۰۸-  ۲ میلیون و ۲۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۳۰۹- پنجاه میلیون ریال کمک ضروری به خانواده آبرومند

۲۳۱۰- ۴میلیون و ۶۰۰ هزار ریال تهیه کفش طبی بیمار نیازمند

۲۳۱۱- ۲۳میلیون و ۴۰۰ هزار و ۹۰۰ ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۳۱۲- ۱۷ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۲۰۰ ریال تهیه تجهیزات پزشکی بیمار نیازمند

۲۳۱۳- ۶ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۵۴۰ ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۳۱۴- ۲۰ میلیون ریال کمک ضروری به خانواده نیازمند

۲۳۱۵- ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال تهیه لباس سوختگی بیمار نیازمند

۲۳۱۶- ۱۰ میلیون ریال کمک ضروری به خانواده نیازمند

۲۳۱۷- ۷ میلیون و ۲۲۸ هزار ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۳۱۸- ۹ میلیون و ۴۰ هزار ریال پرداخت هزینه بیمار نیازمند

الحمدلله رب العالمین

برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *