گزارش مهربانی/۲۶۵۳-۲۶۵۶

السلام علیک یا صاحب الزمان

سلام و خداقوت

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد:

۲۶۵۳-تهیه وسایل زندگی  به مبلغ ۴۲ میلیون و ۵۰ هزار ریال

۲۶۵۴- پرداخت هزینه درمان نازایی یکصد میلیون ریال به بیمار آبرومند

۲۶۵۵- پرداخت هزینه های درمان به مبلغ ۳۵ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال

۲۶۵۶- پرداخت ۱۰ میلیون و ۲۰ هزار ریال هزینه درمان بیمار نیازمند

الحمدلله رب العالمین

برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

قبلی «
بعدی »