گزارش مهربانی/۲۷۰۸-۲۷۵۱

السلام علیک یا صاحب الزمان

سلام و خداقوت

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد:

۲۷۰۸- کمک درمانی به بیمار نیازمند ۵۰ میلیون ریال 

۲۷۰۹- کمک ودیعه مسکن به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به خانواده نیازمند

۲۷۱۰- کمک هزینه جراحی و درمان به مبلغ ۵۰ میلیون ریال

۲۷۱۱- کمک هزینه جراحی به مبلغ ۴۵ میلیون ریال 

۲۷۱۲- ۱۲۰ میلیون ریال تهیه بسته ارزاق برای ۴۰ خانواده نیازمند

۲۷۱۳- تهیه پای مصنوعی معلول نیازمند به مبلغ  ۲۲ میلیون و ۶۵۱ هزار ریال

۲۷۱۴- پرداخت هزینه های درمان به میزان ۳۰ میلیون ریال

۲۷۱۵- ۳۲ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال هزینه ترخیص بیماز نیازمند از بیمارستان

۲۷۱۶- ۳۰میلیون ریال کمک ضروری به خانم سرپرست خانوار

۲۷۱۷-ترخیص بیمار نیازمند به مبلغ ۳۳میلیون و ۵۱ هزار و ۱۷۸ ریال

۲۷۱۸- کمک هزینه درمانی به مبلغ ۲۰ میلیون ریال

۲۷۱۹- پرداخت هزینه درمان به مبلغ ۳ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۴۴۰ ریال 

۲۷۲۰-  ۴ میلیون و ۱۴ هزار و ۵۰۰ ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۷۲۱- خرید یک دستگاه تلویزیون به مبلغ ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

۲۷۲۲- ۲۱ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال پرداخت هزینه های درمان بیمار نیازمند

۲۷۲۳- ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یال ترخیص بیمار نیازمند

۲۷۲۴- ده میلیون ریال کمک ضروری به خانواده نیازمند

۲۷۲۵- ۹ میلیون و۷۶۰ هزار ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۷۲۶- پرداخت ۲۰ میلیون ریال کمک ضروری

۲۷۲۷- ۷ میلیون و ۱۶۰ هزار ریال تهیه بیمار نیازمند

۲۷۲۸- ۲ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۷۲۹- تهیه یک دستگاه ویلچر به مبلغ ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال

۲۷۳۰- ۳ میلیون و ۲۹۰ هزار ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۷۳۱- تهیه داروی بیمار نیازمند به مبلغ ۶ میلیون و ۲۸ هزار و ۲۰۰ ریال

۲۷۳۲- خرید یک دستگاه ویلچر به مبلغ ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال

۲۷۳۳- ۱۰ میلیون ریال کمک ضروری خانواده نیازمند

۲۷۳۴- تهیه داروی برای  ۸ خانواده نیازمند به مبلغ ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال

۲۷۳۵- ماهیانه به ۸ خانواده به مبلغ ده میلیون ریال

۲۷۳۶- ۳ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال پرداخت هزینه درمان بیمار نیازمند

۲۷۳۷- ۷ میلیون و ۱۸۱ هزار و و پانصد ریال تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۷۳۸- ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال  پرداخت هزینه درمان

۲۷۳۹ –۱ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال پرداخت هزینه درمان

۲۷۴۰- تهیه یک دستگاه ویلچر به مبلغ ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال

۲۷۴۱- پرداخت هزینه درمان ۳ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال

۲۷۴۲- ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال  تهیه داروی بیمار نیازمند

۲۷۴۳- پرداخت ۴۰ میلیون ریال کمک ودیعه مسکن فرد آبرومند

۲۷۴۴- ۱۰ میلیون ریال کمک ضروری خانواده نیازمند

۲۷۴۵- ۲۰ میلیون ریال کمک ضروری به خانواده نیازمند

۲۷۴۶- ۵ میلیون ریال برای خرید یخچال

۲۷۴۷- ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خرید کمک جهیزیه

۲۷۴۸- ۵میلیون ریال پرداخت کمک ضروری

۲۷۴۹- ۳۰ میلیون  ریال کمک ودیعه مسکن خانواده نیازمند

۲۷۵۰- ۳۰میلیون  ریال کمک درمان به خانواده نیازمند

۲۷۵۱- ۱۰۰ میلیون ریال هزینه جراحی قلب و درمان بیمار نیازمند

الحمدلله رب العالمین

برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *