۱۸ آذر ۱۴۰۰

۳۰ ماه انتظار برای تهیه جهیزیه+این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت

این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند است.

پدر خانواده کارگر نظافت در منازل است.

در خانه ای ۴-۵-متری در یکی از مناطق ضعیف زندگی می کنند.

خانواده ۶ دختر هستند که عروس آخرین آنهاست که بدلیل سختی های فراوان معیشتی و اقتصادی با وجود گذشت ۳۰ ماه از تاریخ عقد موفق به تهیه جهیزیه نشده و به خانه بخت نرفته اند.

#همت کنید برای تهیه جهیزیه این عروس آبرومند

تذکر مهم

در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد

قبلی «
بعدی »

رسالتملتمسکنپاسارگاد

شماره کارت:
5041-7210-6280-6279
شماره مشتری:
-
شماره شبا:
IR47070032700225271250003

شماره کارت:
-
شماره حساب:
4436044904
شماره شبا:
IR070120000000004436044904

شماره کارت:
6280-2314-2597-2709
شماره حساب:
14005119004
شماره شبا:
IR320140040000014005119004

شماره کارت:
-
شماره حساب:
11101101
شماره شبا:
IR580570027311011110110001

بانک مسکن

بانک ملت

بانک رسالت

بانک پاسارگاد

از همراهی و همت شما سپاسگزاریم.