۳۰ ماه انتظار برای تهیه جهیزیه+این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت

این فراخوان برای تهیه جهیزیه یک عروس آبرومند است.

پدر خانواده کارگر نظافت در منازل است.

در خانه ای ۴-۵-متری در یکی از مناطق ضعیف زندگی می کنند.

خانواده ۶ دختر هستند که عروس آخرین آنهاست که بدلیل سختی های فراوان معیشتی و اقتصادی با وجود گذشت ۳۰ ماه از تاریخ عقد موفق به تهیه جهیزیه نشده و به خانه بخت نرفته اند.

#همت کنید برای تهیه جهیزیه این عروس آبرومند

تذکر مهم

در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد

قبلی «
بعدی »