گزارش مهربانی ۳۵۱۶ تا ۳۵۴۰

السلام علیک یا صاحب الزمان

سلام و خداقوت

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:


۳۵۱۶-برای پرداخت هزینه های کمک ضروری ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۱۸-برای پرداخت کمک هزینه های ضروری ۳ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۲۰-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد نیازمند ۱میلیون و ۲۴۳ هزار ۵۰۰ تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۲۱-برای پرداخت هزینه های جهیزیه فرد نیازمند ۱۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۲۲-برای پرداخت هزینه های ضروری فرد نیازمند ۱۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۲۴-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد نیازمند ۳میلیون و ۲۵۲ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۲۵-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد نیازمند ۵میلیون و ۲۶۲ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۲۶-برای پرداخت هزینه های جهیزیه فرد نیازمند ۱۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۲۷-برای پرداخت هزینه های درمانی افراد نیازمند ۱۵میلیون و ۵۹۸ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.


۳۵۳۱-برای پرداخت هزینه های کمک ضروری ۳میلیون ۳۶۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۳۲-برای پرداخت کمک هزینه های جهیزه ۱۰میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۳۳-برای پرداخت هزینه های ضروری فرد نیازمند ۵ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۳۴-برای پرداخت هزینه های ضروری فرد نیازمند ۱۰میلیون هزارتومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۳۵-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد نیازمند ۲۷ میلیون و۹۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۳۶-برای پرداخت هزینه های ضروری فرد نیازمند ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۳۷-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد نیازمند ۵ میلیون هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۳۸-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند  ۱میلیون و ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۳۹-برای پرداخت هزینه های ضروری فرد نیازمند ۳ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵۴۰-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد نیازمند ۷میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *