گزارش مهربانی 3593 تا 3619

السلام علیک یا صاحب الزمان

سلام و خداقوت

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:

3593 -برای پرداخت کمک هزینه های ضروری فرد نیازمند 10 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3594-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند 2 میلیون و 340 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3595-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند 883 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3596-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند 20 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

۳۵98-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند 10 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد

۳۵99-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند 4 میلیون و 100 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3600-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند 14 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3601-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند 2 میلیون و 7۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3602-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند 1 میلیون و 489 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد

3603-برای پرداخت کمک هزینه های ضروری فرد نیازمند 7 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3604-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند 15میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3607-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند ۷میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3609-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۱ میلیون و ۵88 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3610-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند 8 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد

3611-برای پرداخت کمک هزینه های جهیزیه فرد نیازمند 10 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3616-برای پرداخت کمک هزینه های ضروری فرد نیازمند 15 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3617-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند 4 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3618-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند 6 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد

3619-برای پرداخت کمک هزینه های مسکن فرد نیازمند 10 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *