گزارش مهربانی 3621 تا 3647

السلام علیک یا صاحب الزمان

سلام و خداقوت

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:

3621-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند 5 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3625-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند 1 میلیون و588 هزار 700 تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3626-برای پرداخت هزینه های ضروری فرد نیازمند 5 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3627-برای پرداخت هزینه های ضروری فرد نیازمند 20 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3628-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند 3 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد

3629-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند 9 میلیون و 500 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3633-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند 7 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3634-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند 4 میلیون و 590 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3635-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند 680 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد

3637-برای پرداخت ارزاق آخر سال 110 میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3640-برای پرداخت کمک هزینه های ضروری فرد نیازمند 10میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3642-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند 1 میلیون و 92 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3643-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۱ میلیون و 975 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3644-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند 8 میلیون و 783 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد

3645-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند 5 میلیون و 387 تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3646-برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند 1 میلیون و 45 هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

3647-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند 5 میلیون و 877 تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.

قبلی «

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *