۱۸ مرداد ۱۳۹۹

نویسنده: خیریه همت

گزارش مهربانی

سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۷۲میلیون ریال برای هزینه های درمان پدری که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

کمک هزینه درمان پدر مبتلا به سرطان + این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت🔹پدر ۵۷ساله مدتهاست فاقد درآمد است.🔹سالهاست مبتلا به سرطان حنجره شده و هزینه های سنگین درمانی را متحمل شده اند.🔻همت کنید برای پرداخت بخشی از هزینه های درمانی ایشان #همت کنید بسم الله۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ ‏USSD:*780*5588# #صدقه#رسانه_مهربانی#یک_خانواده_هستیم

گزارش مهربانی

با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان به مناسبت ایام عید سعید قربان ۳۰ راس گوسفند با وزن ۱۵۲۹ کیلوگرم جمعا به مبلغ حدود ۶۹ میلیون تومان خریداری و قربانی شد.گزارش تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد. الحمدلله رب العالمین

قربانی برای عید قربان + این پرونده بسته شد

خیریه همت آماده دریافت نذر قربانى شما مردم نیکوکار برای نیازمندان است. #همت کنید بسم الله۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ ‏USSD:*780*5588# #صدقه#رسانه_مهربانی#یک_خانواده_هستیم تذکر مهم  در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد

گزارش مهربانی

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای ودیعه مسکن خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

کمک ودیعه مسکن خانواده نیازمند + این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت🔹پدر مدتهاست فاقد شغل و درآمد است و ۲فرزند نیز دارد.🔹 از نظر معیشت بشدت در تنگنا هستند و ماههاست اجاره ۶۰۰هزار تومنی منزل را پرداخت نکرده اند.🔹صاحبخانه قصد تخلیه خانه‌را دارد.🔻درخواست کمک ۱۰میلیون تومان ودیعه مسکن دارند. #همت کنید بسم الله۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ ‏USSD:*780*5588# #صدقه#رسانه_مهربانی#یک_خانواده_هستیم تذکر مهم  در صورت عبور کمکها از سقف مورد […]

گزارش مهربانی

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۴۴ میلیون تومان برای پرداخت بدهی پدر خانواده ای که بخاطر کرونا مرحوم شده و گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

پرداخت بدهی پدری که با کرونا فوت کرد + این پرونده بسته شد

سلام خداقوت🔹پدر ۳۴ ساله پایان سال گذشته در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.🔹درآمد خانواده اش که مستاجرند شامل همسر و فرزندخردسالش حدود۵۰۰هزار تومان است وباکمک مختصر خانواده گذران می کنند.🔹معضل پس از فوت ایشان، بدهی های فراوان این مرحوم است که باعث شده خانواده بشدت از طرف طلبکاران تحت فشار باشند.🔻قصد داریم ۴۴ […]

گزارش مهربانی

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۴ میلیون تومان برای کمک خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گرفتاری یک خانواده نیازمند + این پرونده بسته شد

سلام و خداقوتنتایج تحقیق :🔹کولر و یخچال خانواده که سوخته بود توسط افراد خیر در این مدت تهیه و تحویل شده.🔹مقداری بدهی در حد یک میلیون تومان به کسبه محل اعم از سوپری و میوه فروش دارد .🔹سرپرست خانوار بیکار است و به دنبال شغل .🔹یک فرزند دارد که متاسفانه عقب افتاده ذهنی است .🔹آپارتمان […]