۲۵ تیر ۱۳۹۹

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی-۲۷۹۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای جراحی مادر نیازمند جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش های مهربانی ۲۷۹۸-۲۷۹۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۷۹۳-پرداخت هزینه جهیزیه به مبلغ چهل و سه میلیون و هفتصد و سی و یک هزار ریال  ۲۷۹۴-پرداخت کمک هزینه چهیزیه به مبلغ بیست میلیون ریال  ۲۷۹۵-پرداخت کمک ضروری و فوری به مبلغ […]

گزارش مهربانی ۲۷۶۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما کاربران گرامی مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال برای درمان دختر بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی-۲۷۶۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت طاعاتتون قبول با لطف خدای بزرگ و همت کاربران گرامی به ویژه از محل صدقات شبهای قدر ۲۱ و ۲۳ ام ماه رمضان موفق شدیم تجهیزات مورد نیاز شنوایی سنجی یکی از مراکز درمانی منطقه ای کم برخوردار را به مبلغ ۳۱۳ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال […]

گزارش های مهربانی ۲۷۹۲-۲۷۸۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۷۸۶-پرداخت هزینه موارد درمانی خیریه انصار الحسین جمعا به مبلغ صد و سه میلیون و ششصد هزار و نهصد ریال ۲۷۸۷-پرداخت هزینه عمل چشم مادر نیازمند به مبلغ هجده میلیون و شصشد و […]

گزارش مهربانی-۲۷۶۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ هشتاد میلیون ریال برای کمک هزینه پیوند کلیه بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی-۲۷۶۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۸۵ میلیون ریال برای درمان بیمار مبتلا به سیروز کبدی جمع و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی-۲۷۶۳

السلام علیک یا ابامحمد یا حسن المجتبی سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای آزادی پدر زندانی نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش های مهربانی ۲۷۸۵-۲۷۸۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۷۸۱-پرداخت کمک ضروری به فرد نیازمند به مبلغ پنج میلیون و چهارصد و پنج هزار و چهار ریال ۲۷۸۲-پرداخت هزینه درمانی بیمار در بیمارستان بازرگانان به مبلغ بیست میلیون و هشتصد و نود هزار […]

گزارش های مهربانی ۲۷۸۰-۲۷۷۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۷۷۶-پرداخت هزینه زایمان به مبلغ هشت میلیون ریال ۲۷۷۷-کمک ضروری به مبلغ هجده میلیون ریال  ۲۷۷۸-پرداخت هزینه درمانی به مبلغ سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال  ۲۷۷۹-پرداخت هزینه بیمار نیازمند بیمارستان […]