۱۳ آذر ۱۴۰۱

نویسنده: خیریه همت

هزینه های نجومی خانم جوان مبتلا به سرطان

این خانم چندماه قبل پدر خود را از دست داده و به همراه مادر زندگی می‌کند.از دوماه قبل بدلیل بیماری عذرش را از محل کار خواسته اند.مستاجرند و ماهیانه حدود ۳میلیون تومان اجاره می دهند. همت کنید برای جبران ۷۰ میلیون تومان از هزینه های درمان این خانم مبتلا به سرطان بسم الله:۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ USSD:*780*5588# IR320700001000225281250002

گزارش مهربانی ۳۵۹۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ دلتون شاد با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان پدر بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۲۵میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

هزینه های درمان پدر مبتلا به سرطان + این پرونده بسته شد

سلام خداقوت پدر حدود ۵۰ ساله حدود ۶ سال است مبتلا به سرطان روده شده و چند مرحله جراحی کرده و دهها میلیون تومان هزینه.مستاجر و دارای ٢ فرزند است.همت کنید برای پرداخت ۲۵میلیون تومان کمک هزینه درمانبسم الله۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ USSD:*780*5588# ‏IR320700001000225281250002 آنلاین

گزارش مهربانی ۳۵۹۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ دلتون شاد با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه تحصیل دانش آموزان استثنایی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۵۰میلیون تومان جمع‌آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای سربلندی همه دانش آموزان صلوات

کمک هزینه تحصیل ۶۰ دانش آموز مدرسه استثنایی + این پرونده بسته شد

یک مدرسه دانش آموزان استثنایی  برای تحصیل ۶۰نفر که دارای معلولیت های جسمی و ذهنی هستند نیازمند حمایت و مساعدت است.خانواده این دانش آموزان عموما ضعیف و از اقشار کم برخوردار جامعه هستند. کمک هزینه تحصیل ۶۰ دانش آموز مدرسه استثنایی یک مدرسه دانش آموزان استثنایی  برای تحصیل ۶۰نفر که دارای معلولیت های جسمی و […]

گزارش مهربانی ۳۵۹۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ عزت زیاد ا لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه ودیعه مسکن خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۵۰میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

ودیعه مسکن مادر نیازمند + این پرونده بسته شد

مادری حدودا ۵۰ ساله که یک پسر معلول و یک دختر دارد.در آپارتمانی استیجاری حدود ۵۰متری  زندگی می‌کند. برای تامین ودیعه نیازمند ۵۰ میلیون تومان است USSD:*780*5588# بسم الله ۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ IR320700001000225281250002 پرداخت آنلاین #رسانه_مهربانی#یک_خانواده_هستیم@hemmat110 ️

گزارش مهربانی ۳۵۹۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ دلتون خوش ا لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک   هزینه درمان بیمار آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۷۶میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

درمان کمرشکن بیمار خاص ۴۵ساله

?مددجو مبتلا به نوعی بیماری ژنتیکی است که در ۴سال گذشته تشدید شده و ناتوان از انجام کار است.?زندگی و امورات ایشان از طریق کمک اقوام با سختی تامین می شود.?اسناد تنها دو فقره از هزینه های درمان ایشان ۷۶ میلیون تومان است. ✅بسم الله : ۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹ ‏ USSD:*780*5588# ‏IR320700001000225281250002

گزارش مهربانی ۳۵۷۸ تا ۳۵۸۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۵۷۸ -برای پرداخت کمک هزینه های درمان فرد نیازمند ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۵۸۰-برای پرداخت کمک هزینه های ضروری فرد نیازمند ۷میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت […]