۲ خرداد ۱۴۰۱

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۵۵۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه درمان پدر نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۸.۷ میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۵۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه درمان مادر نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۳میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۴۳ تا ۳۵۵۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۵۴۳-برای پرداخت کمک هزینه های مسکن فرد نیازمند ۱۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۵۴۷-برای پرداخت کمک هزینه های درمانی فرد نیازمند۱میلیون و ۸۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۵۴۸-برای […]

گزارش مهربانی ۳۵۵۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه درمان مادر نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۱.۵میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۵۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک ودیعه مسکن خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۵۰میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۴۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه های درمان و بیمارستان بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۳۱میلیون و ۱۹۴هزار و ۸۳۱ تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی۳۵۵۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه ودیعه مسکن خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۲۰میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره‌گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۴۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه درمان فرزند خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۱ و نیم میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۴۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون خوش 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک هزینه تهیه وسایل زندگی و درمان فرزند خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۰میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۵۴۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان کمپین #نون_برسون امسال در ایام وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها مبلغ ۲۲میلیون تومان در برخی روستاهای سیستان و بلوچستان اقدام خواهد شد. 🔹مبالغ اهدایی در قالب نان در۱۴ روستای مناطق کم برخوردار و محروم استان سیستان […]