۲۳ مرداد ۱۴۰۱

گزارش های مهربانی ۲۷۷۵-۲۷۷۱

السلام علیک یا صاحب الزمان

سلام و خداقوت

با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد:

۲۷۷۱-پرداخت هزینه مورد درمانی جمعا به مبلغ سه میلیون و نهصد و شصت و دو هزار ریال

۲۷۷۲-پرداخت هزینه بیمار نیازمند دارای مشکل ریوی به مبلغ بیست و هشت میلیون و نهصد و هشتاد هزار و نهصد و هشتاد و پنج ریال

۲۷۷۳-پرداخت هزینه کار درمانی بیمار نیازمند به مبلغ ده میلیون و هشتصد هزار ریال 

۲۷۷۴-پرداخت هزینه های بیمار دیابتی به مبلغ سه میلیون و چهارصد و سی هزار ریال 

۲۷۷۵-تهیه جهیزیه برای عروس نیازمند جمعا به مبلغ پنجاه و هشت میلیون و هفده هزار ریال 

 

برای رفع گرفتاری و حاجت های همه مومنین صلوات 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.