گرفتاری یک خانواده نیازمند + این پرونده بسته شد

سلام و خداقوت
نتایج تحقیق :
🔹کولر و یخچال خانواده که سوخته بود توسط افراد خیر در این مدت تهیه و تحویل شده.
🔹مقداری بدهی در حد یک میلیون تومان به کسبه محل اعم از سوپری و میوه فروش دارد .
🔹سرپرست خانوار بیکار است و به دنبال شغل .
🔹یک فرزند دارد که متاسفانه عقب افتاده ذهنی است .
🔹آپارتمان ۶۰متری که در آن زندگی می کنند متعلق به خودشان می باشد و خوشبختانه مستأجر نیستند .
🔹سرپرست خانوار در حال حاضر هیچگونه درآمدی ندارد.
🔻قصد ما کمک ۴ میلیون تومانی به این خانواده است.

#همت کنید

بسم الله
۵۰۴۱۷۲۱۰۶۲۸۰۶۲۷۹

‏USSD:*780*5588#

#صدقه
#رسانه_مهربانی
#یک_خانواده_هستیم

تذکر مهم 

در صورت عبور کمکها از سقف مورد نیاز صرف موارد بعدی خواهد شد

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.