۱۸ آذر ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۴۰۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۸ میلیون تومان برای کمک هزینه تمهید سرپناه برای خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۹۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای کمک به خانواده ای که پدر خانواده بیمار است و گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۹۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز مبلغ ۱۰میلیون تومان برای کمک ودیعه مسکن خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۹۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز مبلغ ۱۵میلیون تومان برای هزینه های درمان پدری که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۰۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز مبلغ ۷ میلیون تومان برای جبران بخشی از هزینه های درمان پدر مبتلا به بیماری ریوی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای […]

گزارش مهربانی ۳۳۹۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز مبلغ ۸٫۵میلیون تومان کمک هزینه درمانی برای پدری که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۸۹ و ۳۳۹۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز دو کمک ده میلیون تومانی به دو خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۹۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز مبلغ ۲۰میلیون تومان برای جبران بخشی از هزینه های درمان مادر جوان که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۸۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز مبلغ ۴میلیون و ۸۷۹هزار تومان برای هزینه های درمان پسر ده ساله ای که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۸۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ده میلیون تومان برای هزینه های درمان مادری با فرزندانش که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

رسالتملتمسکنپاسارگاد

شماره کارت:
5041-7210-6280-6279
شماره مشتری:
-
شماره شبا:
IR47070032700225271250003

شماره کارت:
-
شماره حساب:
4436044904
شماره شبا:
IR070120000000004436044904

شماره کارت:
6280-2314-2597-2709
شماره حساب:
14005119004
شماره شبا:
IR320140040000014005119004

شماره کارت:
-
شماره حساب:
11101101
شماره شبا:
IR580570027311011110110001

بانک مسکن

بانک ملت

بانک رسالت

بانک پاسارگاد

از همراهی و همت شما سپاسگزاریم.