۲ بهمن ۱۳۹۹

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۲۴۸

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۴۰میلیون تومان برای کمک به خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گزفتاری همه آبرومندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۴۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۷ میلیون و ۲۵۰ تومان برای خرید یکدستگاه ونتیلاتور برای دختری که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد.ده میلیون تومان توسط نیکوکاران قبلا تامین شده بود که با واریز به حساب خیریه، چک خرید […]

گزارش مهربانی ۳۲۴۶

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۳۴ میلیون تومان برای هزینه جراحی مادری که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۴۵

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای کمک ودیعه مسکن خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۴۴

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای هزینه دو جراحی پدر مبتلا به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۴۱-۳۲۳۷ و ۳۲۴۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۲۳۷-پرداخت هزینه درمان بیمار نیازمند به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان ۳۲۳۸-پرداخت کمک هزینه درمان بیمار کلیوی به منظور پیوند کلیه به مبلغ ۲ میلیون و پانصد هزار تومان ۳۲۴۰-پرداخت هزینه دندانپزشکی بیمار نیازمند […]

گزارش مهربانی ۳۲۳۶

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۴.۸ میلیون تومان برای هزینه جراحی خانم جوانی که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۳۵

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۳۵ میلیون تومان برای مسکن خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۳۴

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۲۰ میلیون تومان برای ودیعه مسکن خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۳۳-۳۲۲۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۲۲۸- پرداخت مبلغ ۴ میلیون تومان به منظور تهیه چادر (نذر فرهنگ)۳۲۲۹-پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانش آموز نیازمند به مبلغ ۲ میلیون تومان ۳۲۳۰-پرداخت کمک جهیزیه به نوعروس نیازمند به مبلغ ۲ میلیون […]