۱۸ آذر ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۴۳۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه های درمان کودک سه ساله نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ دوازده میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۳۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک ودیعه مسکن مادر نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ شش میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۳۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای آزادی پدر زندانی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ هفت میلیون و هفتصدهزار تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۳۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز کمک هزینه تهیه پروتز بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ پنج میلیون و هشت صدهزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۳۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای کمک ودیعه مسکن مادر و فرزندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۲۹ تا ۳۴۳۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۴۲۹-برای پرداخت هزینه های خرید دستگاه همو دیالیز ۱۲۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۴۳۰-برای پرداخت هزینه های جهیزیه فرد نیازمند ۶ میلیون ۵۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۴۳۱-برای پرداخت هزینه های […]

گزارش مهربانی ۳۴۲۳ تا ۳۴۲۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۴۲۳-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۶ میلیون ۳۴۸ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۴۲۵-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۱ میلیون ۸۲۲ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۴۲۶-برای پرداخت هزینه […]

گزارش مهربانی ۳۴۲۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز کمک هزینه درمان خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ پانزده میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۲۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ یکصد و ده میلیون تومان کمک هزینه درمان پدری که سکته مغزی کرده و گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۲۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ بیست وپنج میلیون تومان برای مشارکت اطعام غدیر ۱۴۰۰ مشارکت شد. الحمدلله رب العالمین یاعلی

رسالتملتمسکنپاسارگاد

شماره کارت:
5041-7210-6280-6279
شماره مشتری:
-
شماره شبا:
IR47070032700225271250003

شماره کارت:
-
شماره حساب:
4436044904
شماره شبا:
IR070120000000004436044904

شماره کارت:
6280-2314-2597-2709
شماره حساب:
14005119004
شماره شبا:
IR320140040000014005119004

شماره کارت:
-
شماره حساب:
11101101
شماره شبا:
IR580570027311011110110001

بانک مسکن

بانک ملت

بانک رسالت

بانک پاسارگاد

از همراهی و همت شما سپاسگزاریم.