۲ بهمن ۱۳۹۹

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۲۸۵

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۳۸ میلیون و ۵۰۰ تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۸۳

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۱۸ میلیون و تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۸۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های درمان پدر قطع نخاعی نیازمند ۱۴میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۷۶ تا ۳۲۸۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۲۷۶-پرداخت هزینه درمانی فرد نیازمند به مبلغ ۶ میلیون تومان ۳۲۷۸-پرداخت هزینه درمان بیمار نیازمند به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ۳۲۷۹-پرداخت کمک هزینه ی مسکن فرد نیازمند به مبلغ ۱ […]

گزارش مهربانی ۳۲۷۵

سلام و خدا قوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه های جراحی جوان نیازمند مبلغ ۴۰ میلیون تومان جمع آوری و پرداخت شد. الحمد لله رب العالمینبرای شفای همه بیاران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۷۴و۳۲۷۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۲۷۳-پرداخت هزینه درمانی مادر نیازمند به مبلغ ۳ میلیون و هشتصد هزار تومان ۳۲۷۴-پرداخت هزینه درمان بیمار نیازمند به مبلغ ۱۶۲۱۰۴۸۹ تومان سلامتی و شفای عاجل همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۷۲

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای کمک ضروری به خانواده نیازمند ۲۰میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۷۱

گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای هزینه های زایمان مادری نیازمند ۵میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۷۰

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر ۱۰ تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند خریداری شد که ۲۰میلیون تومان آن با مشارکت همراهان خیریه همت تامین و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای موفقیت همه دانش‌آموزان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۶۹

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر ۴میلیون تومان کمک هزینه تکمیل وجه مسکن مهر پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات