۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۱۷۹

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای کمک ضروری به خانواده ای با یک فرزند معلول مبلغ ۱۸ میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۷۸

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای کمک ضروری به مادری با ۳فرزند خردسال مبلغ ۱۲ میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۷۷

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان ۱۵راس گوسفند (وزن حدود ۷۴۰.۵ کیلوگرم) به مبلغ ۳۳ میلیون و ۲۳۴ هزار تومان خریداری و بعنوان #صدقه ماه شوال #قربانی شد. الحمدلله رب العالمینبرای دفع بلایا از کشور و مردم عزیزمان صلوات

گزارش‌های مهربانی ۳۱۷۶-۳۱۷۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۱۷۲-پرداخت هزینه درمان بیمار نیازمند به مبلغ ۲۰ میلیون ریال ۳۱۷۳-پخت نان صلواتی در روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها در مناطقی از تهران، قم و بومهن جمعا به مبلغ ۱۲۰ میلیون […]

گزارش مهربانی ۳۱۷۱

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای هزینه های جراحی و درمان پسری که دچار سوختگی شدید شده مبلغ ۱۰ میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۷۰

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر یک عدد کولر برای خانواده نیازمند به مبلغ ۲ میلیون و ۳۰۰هزار تومان خریداری شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۶۹

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای صدقه شب قدر دوم، ۴۵میلیون تومان برای پرداخت کمک ودیعه مسکن و ضروری به خانواده ای نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۶۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای صدقه شب قدر اول، چهل میلیون تومان برای پرداخت کمک ضروری به خانواده ای نیازمند(مادری و دختران بیمارش) جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۶۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، ۵میلیون تومان برای پرداخت کمک ضروری به خانواده ای نیازمند جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۶۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، ۵میلیون تومان برای پرداخت ودیعه مادر و فرزند جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات