۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۰۰۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۲ میلیون تومان برای کمک ودیعه مسکن خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و اهدا شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۲۹۹۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان داروی ۷خانواده نیازمند ساکن ملارد به مبلغ ۱ میلیون و ۹۹۰هزار تومان تهیه شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات #رسانه_مهربانی #یک_خانواده_هستیم

گزارش مهربانی ۲۹۹۷ و ۲۹۹۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۲۹۹۱-تهیه ارزاق در ماه مبارک رمضان برای تعدادی خانواده کم بضاعت جمعا به مبلغ ۵۰ میلیون ریال ۲۹۹۲-پرداخت قبض های آب و برق و گاز و تلفن خانواده نیازمند به مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰ […]

گزارش مهربانی ۲۹۹۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای کمک ضروری به خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش های مهربانی ۲۹۹۵-۲۹۹۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۲۹۹۷-پرداخت هزینه های درمان مادر نیازمند به مبلغ ۶۹۵۰۰۰۰ ریال  ۲۹۹۸-پرداخت حق بیمه مادر سرپرست خانوار به مبلغ ۳۲۹۰۰۰۰ ریال      الحمدلله رب العالمین هدیه به منجی عالم بشریت حضرت صاحب […]

گزارش مهربانی ۲۹۹۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان چهار و نیم میلیون تومان برای کمک ضروری به خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۲۹۸۹

السلامک علیک یا حسن بن علی المجتبی تا خدا هست و خدایی می کند مجتبی مشکل گشایی می کند سلام و خداقوت عیدتون مبارک با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان وجه تهیه داروی بیمار سرطانی نیازمند به مبلغ ۲۴ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۶۰۰ ریال که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع […]

گزارش مهربانی ۲۹۸۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ یکصد میلیون ریال برای کمک ضروری به خانواده ای نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری و هدیه شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۲۹۸۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما هزینه جراحی مادر نیازمند که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۰ میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۲۹۸۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت طاعاتتون قبول با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ یکصد میلیون ریال وجه صورتحساب پدر بیمار آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات