دسته: گزارش مهربانی

گزارش ارزاق ماه مبارک رمضان – بخش اول

🎥 ببینید سلامروزگارتون دور از بلابا لطف خدای بزرگ و همت شما ۷۰۰ بسته ارزاق ویژه نیازمندان در ماه مبارک رمضان تهیه، بسته بندی و با همت رابطین گرامی توزیع شد.🔻خدایا شکرت

گزارش مهربانی/صدقه اول ماه مبارک رمضان

سلام و خداقوت السلام علیک یا صاحب الزمان با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان ۲۵ راس گوسفند به مبلغ ۶۹ میلیون و ۵۵۴ هزار تومان به عنوان صدقه اول ماه مبارک رمضان قربانی و بین نیازمندان توزیع شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی و رفع بلا از دنیا صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۵۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، برای ترخیص پدر نوزاد بیمار مبلغ ۳میلیون تومان جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۵۷

السلام علیک یا صاحب الزمانسلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، برای جراحی و ترخیص پدر جوان نیازمند مبلغ ۱۲ میلیون تومان جمع آوری و پرداخت شد.الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلواترسانه_مهربانی

گزارشهای مهربانی ۳۱۶۰،۳۱۵۵،۳۱۵۶،۳۱۵۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۱۵۵-کمک هزینه مسکن به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال ۳۱۵۶-کمک ضروری و فوری به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال ۳۱۵۹-قربانی ۲۶ راس گوسفند و توزیع بسته های گوشت در مناطق محروم جمعا به مبلغ […]

گزارش توزیع ارزاق ماه مبارک رمضان ۳۱۵۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت گزارش توزیع ارزاق ماه مبارک رمضان به شرح زیر برای استحضار تقدیم می شود: ارزاق در سه مرحله توزیع گردید. در بخش اول ۷۰۰ بسته شامل ارزاق خشک بعلاوه مرغ و گوشت توزیع گردید که ارزاق خشک آن توسط عصر جدید تهیه گردیده بود در بخش دوم […]

گزارش مهربانی ۳۱۵۲-۳۱۵۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۱۵۰-قربانی ۸ راس گوسفند به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال و توزیع آن در مناطق محروم ۳۱۵۲-تهیه دارو برای کودک مبتلا به دیابت به مبلغ ۹۸۸۰۰۰۰ ریال هدیه به سید الشهدا حضرت امام […]

گزارش مهربانی ۳۱۴۹

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، برای تهیه داروی ۷ بیمار آبرومند معرفی شده مبلغ ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی کمپین نون برسون ۳۱۴۸

گزارش مهربانی السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، ۱۸۵ میلیون ریال برای کمپین #نون_برسون جمع شد.گزارش مشروح اقدام متعاقبا تقدیم خواهد شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۴۶ و ۳۱۴۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۱۴۶-قربانی ۳۴ راس گوسفند و توزیع بسته های ۲ کیلیویی گوشت در مناطق کم برخوردار و محروم جمعا به مبلغ ۸۵۶۲۶۰۰۰۰ ریال ۳۱۴۷-پرداخت هزینه ترخیص بیماری که متاسفانه به علت سرطان فوت […]