۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی-۲۷۵۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۵۸ میلیون ریال برای تهیه جهیزیه عروس آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی-۲۷۵۶

  • توسط خیریه همت
  • 6 اردیبهشت 1397
  • دیدگاه غیر فعال شده است
السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ هفت میلیون تومان برای بسته حمایتی ودیعه مسکن و درمان خانواده نیازمند معرفی شده جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات #رسانه_مهربانی ? @hemmat110 ? twitter.com/hemmat110 ‏? @hemmat110 : اینستاگرام ‏? aparat.com/hemmat_charity : آپارات […]

گزارش مهربانی-۲۷۵۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ وهمت شما مهربانان مبلغ ۸۱ میلیون و ۶۶ هزار و ۹۷۰ ریال برای درمان مادر مبتلا به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بود جنع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

مهربانی جاودان (گزارش مهربانی-۲۷۵۴)

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت زوجی بزرگوار با تقدیم ۵ میلیون تومان از هدایای شب عروسی خود اولین جهیزیه همت در سال ۱۳۹۷ را به یکی از عروسان نیازمند اهدا کردند. رحمت خدا بر این زوج مهربان برای سعادت و خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی-۲۷۵۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان ۱۷ میلیون تومان برای تهیه مسکن جهت خانواده ای که خانه شان دچار آتش سوزی شده ب۱ود جمع شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی/۲۷۰۸-۲۷۵۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد ذیل انجام شد: ۲۷۰۸- کمک درمانی به بیمار نیازمند ۵۰ میلیون ریال  ۲۷۰۹- کمک ودیعه مسکن به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به خانواده نیازمند ۲۷۱۰- کمک هزینه جراحی و درمان به مبلغ ۵۰ میلیون ریال […]

گزارش مهربانی-۲۷۰۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۸۶ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال برای کمک درمان بیمار مبتلا به سرطان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی-۲۷۰۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت مبلغ ۷۰ میلیون ریال برای تهیه بسته ویژه نوروز ۲۷ خانواده پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای گره گشایی از همه نیازمندان صلوات 

گزارش مهربانی-۲۷۰۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان مبلغ ۵۵میلیون , ۸۶۵ هزار ریال برای تهیه جهیزیه عروس آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمین برای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی-۲۷۰۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت مبلغ ۹۶ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال هزینه های درمان بیمار مبتلا به سرطان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمین برای شفای همه بیماران صلوات