۲۳ مرداد ۱۴۰۱

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۱۹۴

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای هزینه های جراحی مادری که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۹۳

گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۵میلیون تومان برای هزینه های درمان خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. هدیه به حضرت امام رضا علیه السلام صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۹۲

‌گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۲۶میلیون تومان برای هزینه های اشتغال و مسکن خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۹۱

گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۸ میلیون تومان برای هزینه های درمان مادر و فرزندی که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۹۰

گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای هزینه کاشت حلزون پسربچه۷ساله ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۸۹

گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۳۰ میلیون تومان برای هزینه جراحی مادری که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۸۸

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کمک به هزینه درمان مادر مبتلا به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۸۷

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای کمک به خانواده نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۸۶

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای کمک به خانم نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش‌های مهربانی ۳۱۸۵-۳۱۸۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۱۸۱-پرداخت کمک هزینه خرید یخچال به خانواده نیازمند به مبلغ ۱۲ میلیون ریال ۳۱۸۲-پرداخت هزینه فیزیوتراپی مادر مبتلا به ام اس به مبلغ ۸ میلیون ریال ۳۱۸۳-پرداخت هزینه زایمان مادر نیازمند به مبلغ […]