۲۵ فروردین ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۳۲۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر ۲ تبلت برای دانش‌آموزان نیازمند به مبلغ ۷ میلیون و ۳۰۰هزار تومان خریداری و هدیه شد. الحمدلله رب العالمینبرای موفقیت همه دانش‌آموزان صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۲۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، ۱۱۰ میلیون تومان برای هزینه‌های درمان جوان مبتلا به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بود منتشر شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۲۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برخی اقلام جهیزیه عروس آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود با پرداخت ۹میلیون تومان هدیه شد. الحمدلله رب العالمینبرای خوشبختی همه جوانان صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۲۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر، ۴۰میلیون تومان برای ودیعه مسکن خانواده آبرومندی که گزارش ایشان منتشر شده بود منتشر شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره‌گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۱۵

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه ی درمان افراد نیازمند ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۱۰ و ۳۳۱۱ و ۳۳۱۲ و ۳۳۱۴ (یلدایی)

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر به مناسبت‌ شب یلدا، ۶ گره از نیازمندان معرفی شده با ۱۶میلیون تومان باز شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره‌گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۰۰ _ ۳۳۰۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۳۰۰-برای پرداخت کمک هزینه ی ودیعه مسکن فرد نیازمند ۲۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۳۰۲-برای پرداخت کمک هزینه ی ودیعه مسکن فرد نیازمند ۵ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۳۰۳-برای پرداخت هزینه […]

گزارش مهربانی ۳۳۰۸

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه ی تهیه سمعک فرد نیازمند ۱۲ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۰۴

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه ی درمان فرد نیازمند ۳۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۰۱

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه ی درمان فرد نیازمند ۱۸ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات