۹ بهمن ۱۳۹۹

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۳۱۵

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه ی درمان افراد نیازمند ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۱۰ و ۳۳۱۱ و ۳۳۱۲ و ۳۳۱۴ (یلدایی)

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر به مناسبت‌ شب یلدا، ۶ گره از نیازمندان معرفی شده با ۱۶میلیون تومان باز شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره‌گشایی از همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۰۰ _ ۳۳۰۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۳۰۰-برای پرداخت کمک هزینه ی ودیعه مسکن فرد نیازمند ۲۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۳۰۲-برای پرداخت کمک هزینه ی ودیعه مسکن فرد نیازمند ۵ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۳۰۳-برای پرداخت هزینه […]

گزارش مهربانی ۳۳۰۸

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه ی تهیه سمعک فرد نیازمند ۱۲ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۰۴

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه ی درمان فرد نیازمند ۳۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۳۰۱

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت هزینه ی درمان فرد نیازمند ۱۸ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۹۹

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت کمک هزینه ی ودیعه مسکن فرد نیازمند ۱۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۹۴_ ۳۲۹۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید:۳۲۹۴-برای پرداخت هزینه های درمان فرد نیازمند ۶ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۲۹۵-برای پرداخت هزینه تعمیر تبلت فرد نیازمند ۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۲۹۶-برای پرداخت هزینه های درمان […]

گزارش مهربانی ۳۲۹۳

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای خرید ۴ عدد تبلت برای افراد نیازمند ۱۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۹۲

سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر برای پرداخت کمک هزینه جهیزه فرد نیازمند ۶ میلیون ۶۵۰ هزار تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات