۱۰ آبان ۱۳۹۹

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۲۲۴

با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان به مناسبت ایام عید سعید قربان ۳۰ راس گوسفند با وزن ۱۵۲۹ کیلوگرم جمعا به مبلغ حدود ۶۹ میلیون تومان خریداری و قربانی شد.گزارش تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد. الحمدلله رب العالمین

گزارش مهربانی ۳۲۱۹

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای ودیعه مسکن خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۱۴

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۴۴ میلیون تومان برای پرداخت بدهی پدر خانواده ای که بخاطر کرونا مرحوم شده و گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۱۶

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۴ میلیون تومان برای کمک خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۱۵

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان به ویژه یکی از نیکوکاران عزیز پیرو فراخوان آخر مبلغ ۵ میلیون تومان برای کمک ودیعه مسکن خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۲۲۰

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای کمک ودیعه مسکن خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۹۴

سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای هزینه های جراحی مادری که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۹۳

گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوتبا لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۵میلیون تومان برای هزینه های درمان خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. هدیه به حضرت امام رضا علیه السلام صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۹۲

‌گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۲۶میلیون تومان برای هزینه های اشتغال و مسکن خانواده ای که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۱۹۱

گزارش مهربانیالسلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت🔹با لطف خدای بزرگ و همت شما مهربانان پیرو فراخوان آخر مبلغ ۱۸ میلیون تومان برای هزینه های درمان مادر و فرزندی که گزارش ایشان منتشر شده بود، جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات