۱۸ آذر ۱۴۰۰

دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۴۶۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه درمان پدر بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۷ میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۵۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه درمان بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۵۰ میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۴۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه جراحی قلب پدر بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود مبلغ ۱۴ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۹۸۴  تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۳۴ تا ۳۴۵۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۴۳۴-برای پرداخت هزینه های کمک ضروری ۴ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد.۳۴۴۰-برای پرداخت هزینه های کمک درمان۳ میلیون و ۳۹۷هزار و ۵۰۰ تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۴۴۴-برای پرداخت هزینه های […]

گزارش مهربانی ۳۴۴۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک درمانی به مادر بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ سه میلیون و ۳۱۳هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۴۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک درمانی به بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ده میلیون و ۸۰۰هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۵۲

السلام علیک یا صاحب الزمان 🔹با لطف خدا و همت شما ۸۰میلیون تومان برای قربانی ماه صفر جمع آوری شد🔹قربانی ها انجام و پس از پایان گزارش جمع بندی به استحضار کاربران عزیز خواهد رسید. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه آبرومندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۴۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه آزادی زندانی که گزارش ایشان منتشر شده بود ۵۰۰ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۳۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای کمک ضروری به مادر سرپرست خانواری که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ بیست میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای رفع گرفتاری همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۳۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه های درمان بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ نه میلیون و دویست هزار تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

رسالتملتمسکنپاسارگاد

شماره کارت:
5041-7210-6280-6279
شماره مشتری:
-
شماره شبا:
IR47070032700225271250003

شماره کارت:
-
شماره حساب:
4436044904
شماره شبا:
IR070120000000004436044904

شماره کارت:
6280-2314-2597-2709
شماره حساب:
14005119004
شماره شبا:
IR320140040000014005119004

شماره کارت:
-
شماره حساب:
11101101
شماره شبا:
IR580570027311011110110001

بانک مسکن

بانک ملت

بانک رسالت

بانک پاسارگاد

از همراهی و همت شما سپاسگزاریم.