دسته: گزارش مهربانی

گزارش مهربانی ۳۴۸۹

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای هزینه تهیه داروی کودک بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۹میلیون تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۸۳

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز یک دستگاه اکسیژن‌ساز و بای پپ برای بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۴۰میلیون تومان خریداری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۷۷

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت بخشی از هزینه های درمان مادر مبتلا به سرطان که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۵میلیون تومان جمع آوری و پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۸۱

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت هزینه ترخیص نوزادی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۱۵میلیون و ۲۰۳ و ۶۳۵ تومان پرداخت شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۸۰

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت بخشی از هزینه های درمان پدر مبتلا به سرطان نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۵.۵میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۷۸

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک ضروری برای زندان نرفتن پدر نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۳۰میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای گره گشایی همه نیازمندان صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۸۲

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه پدر بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۳۰میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۷۰ تا ۳۴۷۵

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام و خداقوت با لطف خدای بزرگ و از محل کمکهای عمومی خیریه همت موارد زیر انجام گردید: ۳۴۷۰-برای پرداخت هزینه های درمانی ۱ میلیون ۶۵۸ هزار  تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۴۷۱- برای پرداخت هزینه های درمانی۲ میلیون تومان جمع‌آوری و پرداخت شد. ۳۴۷۲-برای پرداخت هزینه های درمانی فرد […]

گزارش مهربانی ۳۴۷۶

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه مادر بیماری که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات

گزارش مهربانی ۳۴۷۴

السلام علیک یا صاحب الزمان سلام؛ روزگارتون دور از بلا و بیماری 🔹با لطف خدای بزرگ و همت کاربران و مخاطبان عزیز برای پرداخت کمک هزینه پدر بیمار نیازمندی که گزارش ایشان منتشر شده بود به مبلغ ۷میلیون تومان جمع آوری شد. الحمدلله رب العالمینبرای شفای همه بیماران صلوات